سیگنال پامپ صرافی کوینکس

گروه های پامپ صرافی کوینکس

درود بر شما دوستان چنین گروه هایی رو من بسیار بسیار تست کردم ، همگی مدیران آنها اول از همه منفعت خودشان را در نظر میگیرند مثلا : اگر ساعت 9 قرار به خرید جمعی هست ، خودشان 10 الی 5 مین قبل خرید میزنند در کف و با توجه به سرمایه...
ادامه مطلب